NLP

Paylas |
Tarih: 16/03/2011   |   6501 kez okundu.
Nöro Linguistik Programlama --Sinir Dil Programlaması

Neuro (Nöro): Beş duyumuz aracılığıyla edinilen bilgiler filtrelenerek algılanır ve deneyim haline getirilir. Davranışları organizmanın sinir sistemi kontrol eder.

Linguistic (Linguistik): Edinilen bilgiler dil aracılığı ile kodlanır ve sözlü ya da sözsüz iletişimle birlikte yansıtılır.

Programming(Programlama): Kişi ulaşmak için belirlediği hedefler doğrultusunda düşünce ve davranış kalıplarını yeniden düzenler.

NLP 1970 li yılların başında Amerika’da iki bilim adamıJohn Grinder(dilbilimci) ve Richard Bandler (matematikçi ve Gestalt terapisti) tarafından geliştirildi. NLP geliştirirken bu bilim adamlarının yanıt aradığı soru “Konusunda yetkin biri ile mükemmel birisi arasındaki fark nedir?” idi. Bu soruya yanıt bulmak için dünyaca ünlü üç bilim adamını mercek altına aldılar zira bu kişiler iletişimde mucizeler yaratıyorlardı. Bandler ve Grinder’in NLP için model aldıkları üç bilim adamı Hipnoterapinin babası sayılan Milton Erickson, Aile Terapisti Virginia Satir ve Gestalt Terapisinin kurucusu Fritz Pearls idi.Bu iletişim sihirbazlarının davranışları incelenirken “Neden bu kadar başarılı oluyorlar?” sorusundan ziyade “ Nasıl bu kadar başarılı oluyorlar?” sorusu üzerine araştırmalar yapılarak onları diğerlerinden farkı tespit edilerek modellenmiştir.Burada Bandler ve Grinder ; model alınarak davranış kalıplarının başkalarına öğretilebileceğini göstermişlerdir.Amaç, mükemmelliğe nasıl erişildiğinin belirlenerek bunun herkes tarafından öğrenilebilir-uygulanabilir hale getirilmesi idi.NLP çalışmaları sadece psikoterapi ile sınırlı kalmamış kullanım alanı genişleyerek eğitim,iş yaşamı, spor, performans, yaratıcılık, satış, liderlik gibi birçok alanda çeşitli iletişim ve değişim becerileri geliştirilmiştir ve daha da geliştirilmeye devam edilmektedir.

Kısaca NLP “Bireysel mükemmelliğin sanatı ve bilimi” ya da “21.yüzyılın başarı teknolojisi” olarak tanımlanabilir. NLP mükemmeli incelerken amacı bu göz alıcı sonuçları alan kişi ya da organizasyonun bunu nasıl elde ettiklerini tespit etmektir. Sonra bu metotlar aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için diğer kişilere öğretilir bu sürece ise modelleme denir. NLP modelleme yolu ile en iyi iletişim sihirbazlarını incelemiş ve burada kolay uygulanabilir araç ve yöntemler geliştirmiştir. Bu geliştirilen yöntemler iş dünyasından eğitime, kişisel gelişimden, iletişime birçok alanda kullanılabilmektedir. NLP teknik olarak kolay uygulanabilir olmasının yanında keyifli ve eğlenceli bir keşif yolculuğu gibidir. Bu yolculuk zihnin çalışma prensiplerini algılayıp bunu başarıya programlamak üzerine kuruludur.

Değiştirmek istediğimiz düşünce ve davranışlar olduğunda NLP yöntemleri ile farklı bakış açılarını görmeye başlarsınız. Olaya ya da davranışa değişik bir anlam yüklemeyi ve / ve ya olayın yada davranışın bizim için hangi durumlarda faydalı olduğunu çıkarsamayı öğrenebilirsiniz. Bugüne kadar memnun olmadığımız tutum ve davranışlarımızı değiştirerek daha iyi bir iletişime geçip daha mutlu bir birey olabilirsiniz.

Kişiler NLP teknikleri ile tepkileri ve davranışları kullanarak kendi kendini motive edebilir. Motivasyon için gerekli enerjiyi kendisi üretebilir.Kendisini gerçekleştirme yolunda kişisel gelişimine önem veren kişiler mutlaka NLP yöntemlerini öğrenmelidir. NLP ile kişi yaratıcı gücünü, imgeleme yeteneğini geliştirerek daha renkli bir kişiliğe kavuşur bu da kişinin kendilik değerini arttırmasına ve özgüven kazanmasını sağlar.

NLP’NİN VARSAYIMLARI

1. İletişimde hata yoktur , yalnızca geribildirim vardır: İletişim esnasında karşı tarafın size göndermiş olduğu geri bildirim sizin ulaşmak istediğiniz hedefe yaklaşıp yaklaşmadığınız konusunda bilgi verir.
2. Her davranışın altında olumlu bir niyet yatar: Olumsuz etki ve sonuçlar gözlemlesekte davranışı uygulayan kişinin kendisi için olumlu bir işlevi vardır.
3. Ne kadar çok seçeneğimiz varsa o kadar iyidir: İnsanlar sahip oldukları davranış repertuarından o duruma en uygun olanını seçer bu yüzden kişinin davranış repertuarı ne kadar zenginse esnekliğide o kadar fazla olur.
4. Bir şey istediğin sonucu vermiyorsa yeni bir şey dene: Geri bildirimle aldığımız tepki bizi memnun etmiyorsa istediğiniz sonucu alana kadar esnek olup yeni davranış seçenekleri denemelidir.
5. İnsanlar değişebilmek için ihtiyaç duyacakları tüm kaynaklara kendi içinde sahiptir: Her insan kendi hedefleri ve amaçları doğrultusunda değişebilecek, kendisini geliştirebilecek öz kaynaklarla donatılmıştır.
6. Harita arazinin kendisi değildir: Her insanın zihninde dünya ile ilgili bir temsil vardır ve bu temsile göre davranışlar sergiler.Fakat bu temsil dünyayı gerçekte olduğu gibi yansıtmaz., insanlar zihinlerinde bulunan haritaya göre tepki gösterir.
7. İletişimin anlamı karşıdan aldığımız yanıtta saklıdır: Karşınızdaki kişiden istediğimiz tepkiyi alamıyorsanız bu sizin bilgiyi istenilen şekilde ulaştıramadığınızı gösterir. Bu durumda olumsuz davranış ve tepkiler sergilemek ya da ısrarcı olmak yerine kendi davranışınızı değiştirerek istenilen sonuca daha çabuk ulaşabilirsiniz.


İhtiyaç duyduğunuz anda Psikolojik danışmanlık ve psikoterapi konularında uzman destek için yanınızdayız. Psikolog Sibel Parlak Antalya Psikoterapi EFT,NLP, Psikolojik Danışmanlık,Aile Danışmanlığı. danışmanlık. Aile danışmanlığı. Psikoterapi ihtiyaç, alanya, kemer, sidı